Kształcenie nauczycieli

Aby ocenić przydatność zawodową kadry nauczycielskiej, trzeba skonfrontować ze sobą zadania stawiane przed systemem kształcenia nauczycieli, z wynikami jakie osiągają kandydaci na nauczycieli pod koniec studiów w poszczególnych typach uczelni pedagogicznych, oraz przydatność zawodową młodych nauczycieli w toku pierwszych pięciu lat ich pracy zawodowej. Spośród tych informacji najważniejsza jest ostatnia. (więcej…)

Przejdź do paska narzędzi