Relacje pedagogiki tzw. szkolnej w stosunku do innych nauk

Określenie przedmiotu pedagogika na pierwszym poziomie kształcenia nauczycieli  zakłada konieczność przeanalizowania, a następnie zdefiniowania takich podstawowych pojęć, jak: wychowanie, nauczanie, kształcenie, wychowawczy charakter nauczania, rozwój,  proces dydaktyczny, instytucja wychowawcza, oświata itp. Absolwenci naszych uczelni kształcących przyszłych nauczycieli, ale często pedagodzy…

Przejdź do paska narzędzi