Kształcenie nauczycieli

Aby ocenić przydatność zawodową kadry nauczycielskiej, trzeba skonfrontować ze sobą zadania stawiane przed systemem kształcenia nauczycieli, z wynikami jakie osiągają kandydaci na nauczycieli pod koniec studiów w poszczególnych typach uczelni pedagogicznych, oraz przydatność zawodową młodych nauczycieli w toku pierwszych pięciu…

Przejdź do paska narzędzi