Relacje pedagogiki tzw. szkolnej w stosunku do innych nauk

Określenie przedmiotu pedagogika na pierwszym poziomie kształcenia nauczycieli  zakłada konieczność przeanalizowania, a następnie zdefiniowania takich podstawowych pojęć, jak: wychowanie, nauczanie, kształcenie, wychowawczy charakter nauczania, rozwój,  proces dydaktyczny, instytucja wychowawcza, oświata itp. Absolwenci naszych uczelni kształcących przyszłych nauczycieli, ale często pedagodzy…

Kształcenie nauczycieli

Aby ocenić przydatność zawodową kadry nauczycielskiej, trzeba skonfrontować ze sobą zadania stawiane przed systemem kształcenia nauczycieli, z wynikami jakie osiągają kandydaci na nauczycieli pod koniec studiów w poszczególnych typach uczelni pedagogicznych, oraz przydatność zawodową młodych nauczycieli w toku pierwszych pięciu…

Przejdź do paska narzędzi